Aktualności


Nowe inwestycje w sektorze HoReCaSzanowni Członkowie Bieszczadzkiego Klastra Turystycznego,
od 6 maja do 5 czerwca br. PARP uruchamia nabór do projektu pn.: "Nowe inwestycje w sektorze HoReCa", którego celem jest wsparcie dla przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

Całkowita wartość projektu: 260 581 477, 00 PLN
Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. - 31.05.2026 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej projektu https://horeca.marr.pl/

Projekt realizowany jest przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego (woj. małopolskie) w Partnerstwie z:

 • Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
 • Lubelską Fundacją Rozwoju (województwo lubelskie)
 • Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (województwo podkarpackie)
 • Staropolską Izbą Przemysłowo - Handlową (województwo świętokrzyskie)Zapraszamy członków Bieszczadzkiego Klastra Turystycznego i wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą na spotkanie

Gdzie?: Orelec 35, siedziba LGD „Zielone Bieszczady"

Kiedy? 19.12.2023, godz. 13.00

Ramowy program spotkania:
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna - z ramienia Województwa Podkarpackiego wdraża współpracę podmiotów rynku turystycznego w ramach organizacji krain turystycznych województwa podkarpackiego. Realizacja tego przedsięwzięcia wynika z zapisów Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej województwa podkarpackiego na lata 2020-2025. Wspomniany dokument wskazuje realizację działań mających na celu rozwój i promocję turystyki w Podkarpackiem w oparciu o tzw. krainy turystyczne, których jest pięć, tj. Bieszczady, Beskid Niski, Roztocze, Rzeszów i region oraz Dolina Sanu i Wisły. PROT rozpoczął już w 2023 roku działania w celu stworzenia partnerstw w krainach i realizację działań pilotażowych we wszystkich pięciu krainach. Celowym jednak wydaje się, przedstawienie idei jak najszerszemu gronu zaangażowanych w rozwój turystki podmiotów.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" (administrator klastra) - plany na 2024.


Czym zajmuje się Bieszczadzki Klaster Turystyczny i w jakim celu został powołany?

Bieszczadzki Klaster Turystyczny powstał w 2013 roku w ramach projektu pt. "Łączmy Siły dla Turysty" (Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej poprzez projekt „Alpy Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska) z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" (Koordynatora Klastra) we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji "Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne".

Klaster nie ma osobowości prawnej. Zasady jego funkcjonowania określa regulamin.

Jego głównym celem jest integracja bieszczadzkiego środowiska branży turystycznej, okołoturystycznej, rzemieślników i artystów oraz współpraca różnych podmiotów na rzecz poprawy życia mieszkańców i jakości obsługi turystów odwiedzjących Bieszczady.

Podejmowane w ramach Klastra działania mają na celu:
 • wspieranie członków Klastra w celu podniesienia poziomu oferowanych produktów i usług,
 • wzmocnienie wzajemnych kontaktów oraz podnoszenie wiedzy członków klastra poprzez udział we wspólnych spotkaniach, warsztatach, konferencjach, itp.
 • opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych,
 • opracowanie i dystrybucja zintegrowanych ofert turystycznych,
 • przeprowadzenie konsultacji i zebranie informacji na temat potrzeb turystów, branży turystycznej i oferty turystycznej, w tym współpraca z instytucjami badawczymi, jednostkami naukowymi, uczelniami,
 • wymiana dobrych praktyk, m.in. przez organizację wizyty studyjnych i przyjmowanie grup z innych części kraju i świata,
 • wspólne akcje promocyjne, np. "Weekend w Bieszczadach -50%"
 • udział w targach, innych wydarzeniach ważnych z punktu widzenia celu Klastra,
 • organizacja wspólnych wydarzeń promujących region, w tym promocja i popularyzacja turystyki aktywnej, kulturowej, przyrodniczej oraz zdrowotnej,
 • zasięganie opinii i ich formułowanie w tematach ważnych dla członków klastra,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków na rozwój działalności przez członków Klastra.


Co to jest Rada Bieszczadzkiego Klastra Turystycznego?
Rada klastra to trzyosobowy organ Bieszczadzkiego Klastra Turystycznego powołany jest w celu współpracy z Koordynatorem Klastra (LGD "Zielone Bieszczady") przy wytyczaniu kierunków działań oraz ich realizacji. Wspólnie z Koordynatorem to właśnie członkowie Rady Klastra ustalają plan działań, plan finansowy oraz inicjują i opiniują podejmowane inicjatywy.

Skład Rady:
Iwona Woch - Usługi Doradcze i Szkoleniowe
Mirosław Krupa - OLBUD
Zbigniew Prasoł - Meldrog

Jak przystąpić do Klastra? Klaster ma formułę otwartą na nowych członków, którzy przyjmowani są do Klastra przez Radę Klastra przy rekomendacji dwóch członków Klastra, po wypełnieniu stosownych dokumentów. Dokumenty jakie należy przedłożyć przez podmioty ubiegające się o udział w Klastrze to:
 • Deklaracja,
 • Zaakceptowany Regulamin.


Kto może zostać członkiem "Bieszczadzkiego Klastra Turystycznego"?
 • przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne
 • rolnicy
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje publiczne
 • organizacje badawcze
 • instytucje otoczenia biznesu
 • uczelnie publiczne i niepubliczne
 • inne zainteresowane podmioty działające zgodnie z zakresem merytorycznym Klastra

Zaproszenie na konferencję

   Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza reprezentantów sektora gospodarczego, społecznego i publicznego do udziału w konferencji podsumowującej projekt pt. „Łączmy Siły dla Turysty” (którego celem głównym jest integracja bieszczadzkiego środowiska branży turystycznej poprzez stworzenie mini-klastra turystycznego) realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Promocji „Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne”.
W programie wystąpienia specjalistów na temat:
„Agroturystyka, a turystyka wiejska, podobieństwa i różnice”.
„Zwolnienie podatkowe dla „agroturystyki” na podstawie ustawy o PIT”.
„Rejestracja gospodarstw agroturystycznych i innych obiektów noclegowych w Urzędzie Miasta i Gminy; taxa klimatyczna, przychody i wydatki na turystykę w Gminie Ustrzyki Dolne”.

Miejsce: Gościniec „Dębowa Gazdówka”, Łodyna 43
Termin: 16.12.2013, godz. 11.00

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 13.12.2013 r. na
adres: lgdzielonebieszczady@wp.pl

Liczba miejsc ograniczona !


Drugi dzień warsztatów 27.11.2013!

Warsztaty przyrodnicze z nutką muzyki i aromatem pysznej domowej herbaty. Rozpoczęcie spotkania godzina 12.00 w:

Gościniec Pięciu Stawów
Pani Marta Trzeciak-Puszczałowska
ul. Jasień 59
38-700, Ustrzyki Dolne
http://ustrzyki-gosciniec.pl/

Program:
- 11.30 Rejestracja uczestników
- 12.00 Przywitanie gości, krótka prezentacja własnej działalności przez uczestników warsztatu.
- 12.15 Spacer po "Ścieżce Edukacyjno-Przyrodniczej" -Tomasz Puszczałowski (właściciel Gościńca Pięciu Stawów)
- 14.00 Przerwa obiadowa
- 14.30 Prezentacja "Elementy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Bieszczad w rękodzielnictwie"- Jolanta Jarecka (pracownia "Na dwie ręce")
- 16.00 przerwa kawowa
- 16.30 "Poezja śpiewana naszego regionu, jak również utwory Bojkowskie i Łemkowskie." - Piotr Hołubowski ("Kapela Watra")
- Przerwa kawowa
- Panel dyskusyjny
- 19.00 Zakończenie warsztatów

Liczba miejsc ograniczona !


Zaprosznie i porgram warsztatów

     Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza reprezentantów sektora gospodarczego, społecznego i publicznego z terenu powiatu bieszczadzkiego do udziału we wspólnych warsztatach w ramach projektu pt. „Łączmy Siły dla Turysty” (którego celem głównym jest integracja bieszczadzkiego środowiska branży turystycznej poprzez stworzenie mini-klastra turystycznego) realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Promocji „Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne”. W celu poznania ciekawych miejsc i ludzi oraz poznania oferty potencjalnych współpracowników zaplanowano szkolenie z elementami warsztatów (przyrodniczych, historycznych, muzycznych, rękodzielniczych). Szkolenia odbędą się w dwóch różnych obiektach na terenie powiatu bieszczadzkiego, tych które obecnie cechuje już wysoki poziom współpracy i dbających o zrównoważony rozwój środowiska:

     Pierwszy dzień warsztatów 15.11.2013:

Miejsce:
Gościniec Rabe

Państwo Anna i Adam Pikuła
Rabe 36a
38-710 Czarna
http://rabe.pl/

Program:
- 11.30 Rejestracja uczestników
- 12.00 Przywitanie gości, krótka prezentacja własnej działalności przez uczestników warsztatu.
- Wprowadzenie do tematu projektu „Łączmy Siły dla Turysty” – Iwona Woch (Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”)
- 12.45 Prezentacja „Środki finansowe dla turystyki w nowej perspektywie finansowej” – Grzegorz Nowakowski (Przewodniczący Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych) - 13.30 Przerwa obiadowa - 14.00 Prezentacja „Turystyka Kulturowa w Karpatach. Nowe trendy. Specyfika i potencjał powiatu bieszczadzkiego. Konieczność integracji działań operatorów ruchu turystycznego” – Bogdan Augustyn (Przewodnik, właściciel firmy Centrum Turystyki Kulturowej „Carpathia”)

- Przerwa kawowa
- Panel dyskusyjny
- 15.00 Sprzedaż oferty kulturowej w praktyce na przykładzie „Szlak Bieszczadzkich Cerkwi” – Adam Pikuła (Gościniec Rabe)
- 15.45 „Cerkwie w Bieszczadach. Architektura, ikony, ikonostasy” – Bogdan Augustyn (Przewodnik, właściciel firmy Centrum Turystyki Kulturowej „Carpathia”)
- 16.30 Zwiedzanie dawnej cerkwi pw. św. Mikołaja w Rabem. Opis architektury, ikonostas, specyfika obiektu – Bogdan Augustyn (Przewodnik, właściciel firmy Centrum Turystyki Kulturowej „Carpathia”) - Przerwa kawowa
- Panel dyskusyjny
- 19.00 Zakończenie warsztatów

     Uwaga zmiana terminu drugiego dnia warsztatów 27.11.2013!

Warsztaty przyrodnicze z nutką muzyki i aromatem pysznej domowej herbaty.
Rozpoczęcie spotkania godzina 12.00 w:

Gościniec Pięciu Stawów

Pani Marta Trzeciak-Puszczałowska
ul. Jasień 59
38-700, Ustrzyki Dolne
http://ustrzyki-gosciniec.pl/

   Szczegółowy harmonogram spotkań ukaże się wkrótce na naszej stronie internetowej po konsultacjach z prowadzącymi warsztaty.

   Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 13.11.2013 r. na adres: 
lgdzielonebieszczady@wp.pl

Liczba miejsc ograniczona !


Komunikat "Weekend w Bieszczadach -50%"

     Już w najbliższy weekend rusza wspólna akcja lokalnych usługodawców pod nazwą "Weekend w Bieszczadach -50%", polegająca na zastosowaniu rabatu 50% na wybrane usługi w dniach 8-10.11.2013 w stosunku do cen stosowanych przez firmy w sezonie letnim.

     Lista usługodawców uczestniczących w akcji (których najnowszym członkiem została kawiarnia-bar "Piwniczka" i jej regionalne Knysze) dostępna jest na stronach http://www.laczmysilydlaturysty.pl/ jak i http://stolicabieszczad.org/.

Serdecznie zapraszamy !

Plik baza przedsiębiorstw do pobrania


Zaporszenie

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza reprezentantów sektora gospodarczego, społecznego i publicznego do udziału we wspólnych warsztatach w ramach projektu pt. „Łączmy Siły dla Turysty” (którego celem głównym jest integracja bieszczadzkiego środowiska branży turystycznej poprzez stworzenie mini-klastra turystycznego) realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Promocji „Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne”. W celu poznania ciekawych miejsc i ludzi oraz poznania oferty potencjalnych współpracowników zaplanowano szkolenie z elementami warsztatów (przyrodniczych, historycznych, muzycznych, rękodzielniczych).

Pierwszy dzień warsztatów 15.11.2013:

Warsztaty turystyki kulturowej i prezentacja na temat budowania zintegrowanej oferty turystycznej.

Rozpoczęcie spotkania godzina 12.00 w:

Gościniec Rabe
Państwo Anna i Adam Pikuła
Rabe 36a
38-710 Czarna
http://rabe.pl/

Drugi dzień warsztatów 22.11.2013:

Warsztaty przyrodnicze i rękodzielnicze z nutką muzyki i aromatem pysznej ziołowej herbaty.

Rozpoczęcie spotkania godzina 12.00 w:

Gościniec Pięciu Stawów
Pani Marta Trzeciak-Puszczałowska
ul. Jasień 59
38-700, Ustrzyki Dolne
http://ustrzyki-gosciniec.pl/

Szczegółowy harmonogram spotkań ukaże się wkrótce na naszej stronie internetowej po konsultacjach z prowadzącymi warsztaty.
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 08.11.2013 r. na adres: lgdzielonebieszczady@wp.pl

Liczba miejsc ograniczona !


Baza przedsiębiorstw

Baza przedsiębiorstw, które zadeklarowały udział w naszej akcji "Weekend w Bieszczadach -50%" polegającej na zastosowaniu rabatu 50% w dniach 8-10.11.2013 w stosunku do cen stosowanych przez firmy w sezonie letnim na dany produkt.

Zapraszamy w Bieszczady!

Plik baza przedsiębiorstw do pobrania


Informacja

Informujemy że dnia 30.08.2013 (piątek) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu pt. "Łączmy Siły dla Turysty" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Promocji "Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne".
Spotkanie odbędzie się w "Dębowej Gazdówce" (Łodyna)
w godzinach od 10.00 do 12.00.


Zaproszenie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu pt.
„Łączmy Siły dla Turysty” realizowanego przez
Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Promocji
„Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne”

30.08.2013 (piątek), godzina od 10.00 do 12.00
miejsce zostanie podane po wyborze zleceniobiorcy

prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 26.08.2013 r.
na adres: lgdzielonebieszczady@wp.pl


Informacja

W ramach projektu „Łączmy Siły dla Turysty”
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Promocji „Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne”

zapraszamy przedsiębiorców działających na terenie powiatu bieszczadzkiego do przyłączenia się do akcji „Weekend w Bieszczadach -50%” polegającej na zastosowaniu rabatu 50% w dniach 8-10.11.2013 w stosunku do cen stosowanych przez firmy w sezonie letnim.

Plik deklaracji do pobrania

Termin składania deklaracji: do 26.08.2013 r.

Miejsce składania deklaracji:

Biuro projektu:
Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
ul. Rynek 27/28
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. kom. 695 796 737
godziny pracy biura: 7.30-15.30.

Informacje o projekcie na stronach:
www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.laczmysilydlaturysty.pl
oraz www.stolicabieszczad.org


Projekt „Łączmy Siły dla Turysty”

realizowany przez
Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady"
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Promocji "Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne"


Termin realizacji: od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Lokalizacja: województwo podkarpackie, powiat bieszczadzki,
Gmina: Ustrzyki Dolne, Gmina Czarna, Gmina Lutowiska
Całkowity koszt projektu: 23 330 PLN

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest integracja bieszczadzkiego środowiska branży turystycznej poprzez stworzenie mini-klastra turystycznego, który będzie realizowany poprzez:
- wzmocnienie wzajemnych kontaktów reprezentantów sektora gospodarczego, społecznego i publicznego poprzez udział we wspólnych spotkaniach, warsztatach, konferencji i podpisanie deklaracji współpracy,
- wydanie publikacji promocyjnej - zintegrowanej oferty turystycznej.
Wnioskodawca: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
Partner projektu: Stowarzyszenie Promocji "Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne"

Główne działania projektowe: - promocja projektu,
- przeprowadzenie konsultacji i zebranie informacji na temat potrzeb branży turystycznej i oferty turystycznej,
- wzmocnienie wzajemnych kontaktów reprezentantów sektora gospodarczego, społecznego i publicznego poprzez udział we wspólnych warsztatach,
- wydanie publikacji promocyjnej z uwzględnieniem najistotniejszych atrakcji regionu,
- podsumowanie projektu.

Informacje o projekcie na stronach:
www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.laczmysilydlaturysty.pl
oraz www.stolicabieszczad.org